KomunikatyINFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTAW WODY

 

W dniu dzisiejszym w związku z koniecznością nieplanowanego płukania filtrów na stacji uzdatniania spowodowaną pogarszającą się jakością wody a wynikłej ze zwiększonego jej zapotrzebowania przez mieszkańców, dostawy wody zostaną wznowione o godz. 19:00.

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA  ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 Z TERENU GMINY RAKSZAWA (2021)


Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w zakładce: 

www.energokom.pl/Uslugi_Odpady_16.html

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA  ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 Z TERENU GMINY RAKSZAWA (2020)

Zakład Usług Komunalnych ZUK ENERGOKOM Sp z o.o.  informuję, że w miesiącach:

 • lipiec – wrzesień :

   - odpady komunalne niesegregowane /zmieszane będą odbierane - dwa razy w miesiącu,

   - segregowane odpady komunalne – raz w miesiącu,

 • październik - grudzień:  

   wszystkie odpady komunalne będą odbierane raz w miesiącu.

 

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w zakładce: 

www.energokom.pl/Uslugi_Odpady_16.html

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA  FAKTUR W STANIE EPIDEMII

W  związku  z  panującą  epidemią,  Zakład  Usług  Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. informuje o możliwości otrzymania faktury drogą elektroniczą .

W celu otrzymania faktury drogą elektroniczną należy przesłać odczyt oraz zdjęcie wodomierza na adres :  biuro@energokom.pl


Uchwała Rady Gminy w Rakszawie w sprawie ustalenia dopłaty do ścieków


Informacja dotycząca e-faktury.

© ENERGOKOM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: GENERALNI Kreatorzy reklamy
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334.