Przetargi rozstrzygnięte (2012)

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę miału węglowego w ilości 4800 ton dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup pojazdu i sprzętu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu przyczepy do zbiórki i transportu surowców wtórnych dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowej dostawy energii elektrycznej dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie (II. termin).

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji (z ogłoszeniem) na: „Wykonanie modernizacji połączonej z remontem kapitalnym kotła OR 10 040 nr 1 zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowani

Przetarg na modernizację komina stalowego kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

SIWZ

Wyjaśnienia nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji (z ogłoszeniem) na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji systemu ciepłowniczego Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM sp. z o.o. w Rakszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Załącznik graficzny

Przetarg na kompleksowe wykonanie, dostawę i wymianę rusztu połączone z modernizacją instalacji powietrza podmuchowego kotła OR - 10 040.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia nr 1

Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia

Zmiana w SIWZ

Wyjaśnienia nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji systemu ciepłowniczego Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

© ENERGOKOM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: GENERALNI Kreatorzy reklamy
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334.