Cennik

Taryfowe ceny za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków obowiązujące

od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r.

 

1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców wynosi:

    - netto: 2,07 zł,

    - brutto: 2,2356 zł. 

 

2. Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych

    z  uwzględnieniem dopłaty w kwocie 3,24 zł (brutto):

   - netto: 6,24 zł,

   - brutto: 6,4152 zł.

 

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków dla pozostałych odbiorców:

   - netto: 8,94 zł,

   - brutto: 9,6552 zł.


Aktualne ceny sprzedaży węgla dostępne są pod numerem tel. 17 224 92 53.

© ENERGOKOM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: GENERALNI Kreatorzy reklamy
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334.