Przetargi rozstrzygnięte (2016)

Zaproszenie do postępowania na dostawę wektorowej przetwornicy częstotliwości serii FR-F840 firmy Mitsubishi Electric typu: FR-F840-01160-2-60 z rezystorem i układem hamującym.

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji (z ogłoszeniem) na: „Wykonanie, dostawę i montaż z uruchomieniem wentylatora wyciągowego spalin kotła OR 10-040, zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie”,  nr postępowania ZUK-8/ZP/2016.

SIWZ

Fundament wentylatora

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wektorowej przetwornicy częstotliwości serii FR-F746 firmy Mitsubishi Electric typu: FR-F746-01160-EC.

Zapytanie ofertowe.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji (z ogłoszeniem) na: „Wykonanie modernizacji przenośnika taśmowego skośno-poziomego L=74000 mm, Bt=500 mm, zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie”.

Ogłoszenie

Załącznik nr 6

Remont mostu skośnego nawęglania - II termin.

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

Wyciąg z obliczeń statycznych do projektu galerii powłokowej nawęglania

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ z dnia 16/03/2016

Zawiadomienie o wyborze oferty

Remont mostu skośnego nawęglania.

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Ogłoszenie

SIWZ

Unieważnienie

Przetarg na dostawę miału węglowego w ilości 3400 ton dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę armatury i urządzeń” nr ZUK-7/ZP/2016.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

Zawiadomienie

© ENERGOKOM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: GENERALNI Kreatorzy reklamy
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334.