Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie zadań o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Ponadto Spółka oferuje szereg dodatkowych usług.

Spółka ENERGOKOM wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000008578 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy.
Kapitał Zakładowy 5 537 450,00 zł opłacony w całości.

© ENERGOKOM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: GENERALNI Kreatorzy reklamy
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334.