Przetargi rozstrzygnięte (2015)

Dostawa miału węglowego w ilości 3400 ton dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa energii elektrycznej dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie w okresie 01.01.2016-30.06.2017.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Odpowiedzi 1 do SIWZ

Odpowiedzi 2 do SIWZ

Odpowiedzi 3 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa instalacji odpylania kotła OR 10 nr1 w kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana w SIWZ

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu

Modernizacja układu odpylania kotła OR 10.

Zestawienie wyników pomiarów stężeń i unosu pyłu w kanale spalin przed bateria cyklonów 1

Zestawienie wyników pomiarów stężeń i unosu pyłu w kanale spalin przed bateria cyklonów 2

Oferta techniczna na odpylanie

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Ogłoszenie

Unieważnienie przetargu

Dostawa miału węglowego w ilości 5900 ton dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

© ENERGOKOM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: GENERALNI Kreatorzy reklamy
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334.