Odpady

We współczesnym świecie dostrzegamy szybki rozwój techniczny. Niestety, co za tym idzie, produkujemy coraz więcej śmieci. Bezsensownie je wyrzucając popełniamy dwa poważne błędy: zanieczyszczamy środowisko oraz marnujemy często bardzo cenny surowiec, który mógłby być jeszcze wykorzystany przy produkcji.

Recykling odzyskuje i przerabia różne rodzaje odpadów: makulaturę, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne. Każdy papier można powtórnie użyć nawet do sześciu razy. Ponowne przetworzenie 1 tony plastiku pozwala ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. Recykling 1 tony aluminium oszczędza 95% energii w procesie produkcyjnym.

Prosimy o zapoznanie się z ulotkami:

Jak segregować odpady.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych z terenu Gminy Rakszawa 2024

Harmonogram odbioru odpadow komunalnych styczen-czerwiec 2024r.

Harmonogram odbioru odpadow komunalnych lipiec-grudzień 2024r.

© ENERGOKOM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: GENERALNI Kreatorzy reklamy
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334.