Przetargi rozstrzygnięte (2017)

Dostawa odżużlacza zgrzebłowego wraz z montażem dla kotła OR 10 nr 2 w kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Zapytanie ofertowe

Pytania do postępownia

Pytania i odpowiedzi

Przedłużenie terminu składania ofert

Załączniki edytowalne

Pytania i odpowiedzi

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia na: Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci ciepłowniczej Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Zmiana treści zaproszenia

Unieważnienie

Przetarg na dostawę miału węglowego w ilości 4 500 tondla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedź na pytanie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa miału węglowego w ilości 3400 ton dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowego na dostawę elementów i podzespołów przenośnika taśmowego odżużlania

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 5-8

Zestawienie zbiorcze

Unieważnienie

Zapytanie ofertowego na dostawę elementów i podzespołów przenośnika taśmowego odżużlania

Zapytanie

Załączniki nr 5-8

Załącznik nr 9

Zestawienie i zawiadomienie

Zaproszenie do postępowania na budowę instalacji kondensatu i odsalania.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zestawienie zbiorcze ofert

© ENERGOKOM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: GENERALNI Kreatorzy reklamy
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334.