Zaopatrzenie w wodę

PROCEDURA UZYSKANIA POZWOLENIA NA PRZYŁĄCZ WODY 

1. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA DO WODOCIĄGU
W celu uzyskania informacji o możliwości przyłączenia należy złożyć wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej.

2. WARUNKI TECHNICZNE
Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zasilania w wodę.

3. UZGODNIENIE PROJEKTU
Projekt po uzgodnieniu w ZUDP musi zostać zaopiniowany przez ZUK ENERGOKOM. Należy złożyć wniosek o wydanie opinii przez ZUK ENERGOKOM.

4. ZGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO BUDOWY PRZYŁACZA
Przyłącz wodociągowy może zostać wybudowany przez ZUK ENERGOKOM lub inną, uprawnioną do tego firmę. Jeżeli przyłącz będzie wykonywała zewnętrzna firma przed przystąpieniem do robót budowlanych inwestor powinien zgłosić fakt rozpoczęcia prac na 7 dni przed planowanym terminem na odpowiednim wniosku.

5. BUDOWA PRZYŁĄCZA

6. ODBIÓR KOŃCOWY
W celu otrzymania protokołu końcowego należy złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

7. PODPISANIE UMOWY NA ODBIÓR WODY
Szczegółowa specyfikacja uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza wody do pobrania tutaj.

© ENERGOKOM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: GENERALNI Kreatorzy reklamy
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334.