PRZETARGI

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.

Regulamin Udzielania Zamówień


 

ZPO.261.1.2023 „ Dostawa miału węglowego"

ZPO.261.1.2023 Zawiadomienie o wyborze oferty

ZPO.261.1.2023 Zbiorcze zestawienie ofert

Pytanie i odpowiedz oraz informacja dot. zmiany SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

 

 

 


 

ZPO.261.9.2022 „ Dostawa miału węglowego"

ZPO.261.9.2022 - Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w postępowaniu:

pn. "Dostawa miału węglowego"

ZPO.261.9.2022 - Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. :  "Dostawa miału węglowego"

ZPO.261.9.2022 Zbiorcze zestawienie ofert

SIWZ z załącznikami - ZPO.261.9.2022 "Dostawa miału węglowego"

ZPO.261.7.2022 „Wykonanie remontu kapitalnego - wymiany przegrzewacza pary kotła OR 10 040 nr 1"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Pytania i odpowiedzi 1

SIWZ

Załączniki 1-8

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPO.261.8.2022 „Sprzedaż kombajnu BIZON Z0565"

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

ZPO.261.6.2022 „Dostawa miału węglowego

Zbiorcze zestawienie ofert / Zawiadomienie o wyborze oferty

ZPO.261.6.2022 „Dostawa miału węglowego

ZPO.261.3.2022 "Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednofunkcyjnego węzła cieplnego"

Zbiorcze zestawienie ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZPO.261.5.2021 „Dostawa miału węglowego w ilości 3600 MG dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie"

Zawiadomienie o wyborze oferty

https://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/1131047/zpo-261-5-2021-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-pdf.html

 

Zbiorcze zestawienie ofert

https://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/1131052/zpo-261-5-2021-zbiorcze-zestawienie-ofert-pdf.html

ZPO.261.4.2021  Budowa stacji cieplnej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Pytania i odpowiedzi 3

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 1

SIWZ wraz z załącznikami

ZPO.261.3.2021 „Dostawa miału węglowego w ilości 3600 MG dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie"

ZPO.261.3.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawa omyłki

ZPO.261.3.2021 Zbiorcze zestawienie ofert

ZPO. 261.3.2021 SIWZ wraz z załącznikami

ZPO.230.40.2021 „Dostawa i uruchomienie układu pomiarowegoprzepływu pary”

ZPO.230.40.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZPO.230.40.2021 Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

ZPO.261.2.2021

Budowa sieci cieplnej z przyłączami i przebudowa systemu ciepłowniczego Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o. o.” w Rakszawie

ZPO.261.2.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 : Budowa stacji cieplnej

ZPO.261.2.2021 Zbiorcze zestawienie ofert

ZPO.261.2.2021 - Poprawa omyłki

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 1 STWIORB

Załączniki 2-9

ZPO.261.1.2021

Przetarg nieograniczony na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 zł”

ZMIANA SIWZ

Pytania i odpowiedzi 1, zmiana SIWZ

SIWZ wraz z załącznikami

 


PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE 2019/2020

ZPO.261.9.2020

"Dostawa miału węglowego w ilości 3 600 Mg

dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie"

ZPO.261.9.2020 - Zawiadomienie o wyborze oferty

ZPO.261.9.2020 Zbiorcze zestawienie ofert 

SIWZ ROZDZIAŁ I

SIWZ ROZDZIAŁ II

SIWZ ROZDZIAŁ III

Załączniki do SIWZ,UMOWY

ZPO.261.8.2020

"Dostawa miału węglowego w ilości 7500 Mg

dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie"

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

ZPO.261.8.2020 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Zbiorcze zestawienie ofert 

Załączniki 3-5 do SIWZ 

zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy  - zmieniony

SIWZ 

Załączniki 1, 2

Wzór umowy

Załączniki 1, 2 do umowy

ZPO.261.7.2020 

„ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAKSZAWIE” w formule zaprojektuj i wybuduj

Zawiadomienie o wyborze oferty ZPO.261.7.2020

Zbiorcze zestawienie ofert

Pytania i odpowiedzi 5

Pytania i odpowiedzi 4

Pytania i odpowiedzi 3, zmiana SIWZ

Pytania i odpowiedzi 2, zmiana SIWZ

Pytanie i odpowiedź 1

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ

Załączniki 2-8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

ZPO.230.95.2020  Dostawa zaworu bezpieczeństwa

Zapytanie ofertowe

Obliczenia zaworu bezpieczeństwa

Formularz ofertowy

ZPO.230.88.2020 Dostawa armatury

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1 - 3 

ZPO.261.6.2020 Dialog Techniczny

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Stacji Uzdatnia Wody w Rakszawie

ZPO.261.6.2020 Dialog Techniczny (DT)

Załącznik nr 1 Program Funkcjonalno - Użytkowy

Załącznik nr 2 Schemat SUW Rakszawa

ZPO.261.6.2020 Protokół Dialog Techniczny

ZPO.261.5.2020 MODERNIZACJA INSTALACJI TERMICZNEGO ODGAZOWYWANIA

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Załączniki 1-8

Załączniki 9

ZPO.261.4.2020 Zamówienie Publiczne na "Dostawa dwóch zaworów regulacyjnych instalacji pary w kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie."

ZPO.261.4.2020 Ogłoszenie

Załączniki 1 - 6 

ZPO.261.3.2020 Zamówienie Publiczne na "Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rakszawie" w formule zaprojektuj i wybuduj

Unieważnienie postępowania ZPO.261.3.2020

Zbiorcze zestawienie ofert ZPO.261.3.2020

Zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi z dnia 12.02.2020

Pytania i odpowiedzi z dnia 10.02.2020

Pytania i odpowiedzi z dnia 06.02.2020

Pytania i odpowiedzi z dnia 05.02.2020

SIWZ ZPO.261.3.2020

Załączniki 1-9 do SIWZ

ZPO.261.2.2020 Zamówienie publiczne na Dostawę miału węglowego w ilości 3 800 Mg.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbiorcze zestawienie ofert ZPO.261.2.2020

Zmiana treści SIWZ 

Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ

SIWZ

Wzór Umowy

SIWZ Załączniki 1, 2

Załączniki 1, 2 do umowy

Przetarg na sprzedaż używanego sprzętu rolniczego.

Ogłosznie oraz formularz ofertowy

ZPO.261.11.2019 Zamówienie publiczne na „Przebudowę schodów zewnętrznych na piętro kotłowni ZUK Energokom sp. z o.o. w Rakszawie ” 

Zawiadomienie o wyborze oferty ZPO.261.11.2019

Zbiorcze zestawienie ofert ZPO.261.11.2019

ZPO 261.11.2019 Zapytanie ofertowe

ZPO.261.11.2019 Załączniki 1 - 6 

ZPO.261.10.2019 Zamówienie publiczne na „Przebudowę schodów zewnętrznych na piętro kotłowni ZUK Energokom sp. z o.o. w Rakszawie ” 

Unieważnienie postępowania ZPO.261.10.2019

Zapytanie ofertowe ZPO 261.10.2019

Zbiorcze zestawienie ofert ZPO.261.10.2019

Załączniki 1-5 do zapytania ofertowego ZPO.261.10.2019

Załącznik 6 do zapytania ofertowego ZPO.261.10.2019 - Projekt wykonawczy

Zamówienie publiczne na „Wykonanie remontu kapitalnego przenośnika taśmowego skośno-poziomego L=35000 mm, Bt=400 mm oraz przebudowy stacji zsypowej żużla (zbiornika żużla) w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie”. 

Zbiorcze zestawienie ofert 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Odpowiedź na pytanie

ZMIANA TREŚCI SIWZ oraz PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

SIWZ wraz z załącznikami

Projekt budowlany

Projekt budowlany - opis

Przenośnik rysunek

Zamówienie publiczne na Budowę rurociągu wody wtryskowej od zbiornika kondensatu do rurociągu zasilającego stację schładzania pary wraz z montażem pompy wody wtryskowej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe ZPO.261.8.2019

Załączniki 1-7

Zamówienie publiczne na „Wykonanie remontu kapitalnego przenośnika taśmowego skośno-poziomego L=35000 mm, Bt=400 mm oraz przebudowy stacji zsypowej żużla (zbiornika żużla) w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie”

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedz na pytanie nr 1

SIWZ

Projekt budowlany

Projekt budowlany - opis

Przenośnik rysunek

Zamówienie publiczne na Dostawę miału węglowego w ilości 4 200 ton.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedź na pytanie nr 1 

SIWZ

Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ

Projekt umowy.

Załączniki nr 1 i 2 do umowy.

Zamówienie publiczne na wykonanie Dokumentacji projektowej
przebudowy dwóch kolektorów i rurociągów łączących w kotłowni 2xOR10.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

SIWZ, Formularz ofertowy

Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ

Dokumentacja

Wzór umowy

Zamówienie publiczne na Dostawę miału węglowego w ilości 4 200 ton.

SIWZ

Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.

Projekt umowy.

Załączniki nr 1 i 2 do umowy.

Zmiana treści SIWZ.

Odpowiedź 1 na pytanie.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

112233

© ENERGOKOM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: GENERALNI Kreatorzy reklamy
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334.