Dokumenty do pobrania

Regulamin Udzielania Zamówień

Wniosek o zawarcie umowy wod - kan

Wniosek o rozwiązanie umowy wod - kan.

Wniosek o przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Ogólne warunki projektowania sieci ciepłowniczych.

Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości dostawy wody i odbioru ścieków.

Wniosek o wydanie opinii dokumentacji projektowej.

Wniosek o odbiór końcowy przyłącza.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót.

Załącznik 

© ENERGOKOM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: GENERALNI Kreatorzy reklamy
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334.