Przetargi rozstrzygnięte (2014)

Przetarg na budowę rurociągów pary – etap II.

Zapytanie

Załącznik nr 3

Załacznik nr 4

Załącznik nr 4.1

Załacznik nr 4.2

Załącznik nr 4.3

Załacznik nr 4.4

Załącznik nr 4.5

Załącznik nr 4.6

Załącznik nr 4.7

Załącznik nr 5 Wzór umowy nr 12-ZP-2014

Zawiadomienie o unieważnieniu

Przetarg na dostawę urządzeń AKPiA.

Informacja o zmianie specyfikacji na dostawę urzadzeń AKPiA

AKPiA zapytanie (korekta)

Załącznik nr 4 (korekta)

Zapytanie (nieaktualne)

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy (nieaktualne)

Zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa pomp.

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa miału węglowego w ilości 3600 ton dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa komina stalowego kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Projekt wykonawczy

Ogłoszenie

SIWZ

Opis

RYS. 01

RYS. 02

RYS. PD1

RYS. PD2

RYS. PM1

RYS. PM2

RYS. PM3

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg na sprzedaż używanego sprzętu rolniczego.

Ogłoszenie

Zawiadomienie o unieważnieniu

Dostawa miału węglowego w ilości 3000 ton dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja dla Wykonawców - załącznik nr 6 - Formularz cenowy

Zawiadomienia o wyborze oferty

© ENERGOKOM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: GENERALNI Kreatorzy reklamy
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334.